Chăm Sóc Khách Hàng

Làm thế nào để liên hệ với bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của SBC - Thế Giới Máy In?

Bạn có thể liên hệ với bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của SBC theo 02 cách:

- Gọi điện đến tổng đài: 028.3965.0017 / 0018 / 1411 / 1124

Thời gian hỗ trợ: Giờ hành chính từ 08:00 đến 17:00 từ Thứ 2 đến thứ 7

- Gửi email yêu cầu hỗ trợ tới địa chỉ: info@sbcvietnam.com