ĐĂNG KÝ DU LỊCH SBC 2019

• Form kết quả đăng ký online: http://bit.ly/dsdangkysbc
• Form tổng hợp cuối để báo cáo: http://bit.ly/finaltravelsbc

Anh chị có thể đăng ký tại đây hoặc qua đây: bit.ly/dulichsbc19