Sản phẩm

Dây dẫn mực

Khác

Giá ban đầu
0₫

Linh Kiện Máy in

Khác

Dây dẫn mực. Ống dẫn mực, đường ống dẫn mực máy in khổ lớn.

← Sản phẩm trước Sản phẩm tiếp theo →

Dây dẫn mực. Ống dẫn mực, đường ống dẫn mực máy in khổ lớn.

Dùng cho đường ống dẫn mực từ bình mực lớn lên mình mực phụ