Giỏ hàng
Ngôn ngữ
  • Phiên bản tiếng việt
  • Phiên bản tiếng anh
  • Phiên bản tiếng trung

Hướng dẫn cài đặt UltraViewer – điều khiển máy tính từ xa

Thế Giới Máy In
15 Tháng 5, 2016

Hướng dẫn cài đặt UltraViewer – điều khiển máy tính từ xa

UltraViewer là một phần mềm cho phép người dùng điều khiển máy tính khác từ xa qua Internet. Nó hoạt động tương tự như Teamviewer. Sau đây là hướng dẫn cài đặt Ultraviewer cho quý khách hàng của công ty SBC Việt Nam.

 Hướng Dẫn
Sau khi tải chương trình tại đây, quý vị vui lòng làm theo hướng dẫn hình ảnh dưới đây:


Chọn Next >


Chọn Next >


Chọn Next >

Chọn Next >


Chọn Next >


Chọn Next >


Hoàn Thành.

*UltraViewer được viết bởi người Việt Nam (Sản phẩm của công ty DucFabulous Ltd).



Cũ hơn Bài viết mới

 

0975 84 3333