Giỏ hàng
Ngôn ngữ
  • Phiên bản tiếng việt
  • Phiên bản tiếng anh
  • Phiên bản tiếng trung

Nhân viên SBC học tập tại nhà máy Dilli – Hàn Quốc

Thế Giới Máy In
23 Tháng 7, 2012

Nhân viên SBC nhận giấy chứng nhận do nhà máy Dilli trao

Giám đốc SBC nhận chứng nhận độc quyền tại Việt Nam.

Những hình ảnh nhân viên SBC học tập tại nhà máy Dilli (Hàn Quốc)


Cờ Việt Nam tại nhà máy Dilli (Hàn Quốc)Cũ hơn Bài viết mới

 

0975 84 3333