Sản phẩm

Keo 2 mặt

Giá ban đầu
0₫

còn hàng

Vật Liệu Quảng Cáo

Khác

Keo 2 mặtKeo 2 mặt


Chiều dài: 33m
Khổ: 0.914m, 1.27m, 1.52m