Sản phẩm

Màng Plastic phủ keo một mặt

Giá ban đầu
0₫

còn hàng

Vật Liệu Quảng Cáo

Khác

Màng Plastic phủ keo một mặt


Màng Plastic phủ keo một mặt. Chiều dài 50m. Khổ vật liệu: 0.914m, 1.06m, 1.27m, 1.52m