Chăm Sóc Khách Hàng

Làm thế nào để liên hệ với bộ phận CSKH?

Bạn có thể liên hệ với bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của SBC theo 02 cách:

- Gọi điện đến tổng đài: 028 3965 0017 | 028 3965 0018 | 028 3965 1124 | 028 3965 1411

Thời gian hỗ trợ: Giờ hành chính từ 08:00 đến 17:00 từ Thứ 2 đến thứ 7

- Gửi email yêu cầu hỗ trợ tới địa chỉ: cskh@sbcvietnam.com