Máy in PET chuyển nhiệt là gì? (Pet Heat Transfer film) Máy in PET (Pet Heat Transfer film) in trực tiếp trên màng Pet film đặc biệt, với các lớp cơ bản như: mực màu - mực trắng, sau đó ép chuyển nhiệt cố định hình lên mọi loại vải.