https://file.hstatic.net/1000275029/collection/may-in-pet-chuyen-nhiet-xkeda_5ae4795499d54fef8e172baaedb666f1.jpg

Máy in PET chuyển nhiệt là gì?

Máy in Pet chuyển nhiệt (Pet Heat Transfer filmMáy in PET (Pet Heat Transfer film) in trực tiếp trên màng Pet film loại đặc biệt, với các lớp màng cơ bản như: mực màu - mực trắng, sau đó ép chuyển nhiệt cố định hình lên mọi loại vải. 

Máy in DTF (Direct to Film) cũng là 1 tên gọi khác của máy in pet, khi gọi chung về mảng máy in DTF tại Việt Nam.

Các loại máy in Pet chuyển nhiệt, Máy in DTF tại Công ty SBC

Công ty SBC chuyên phân phối các loại máy in Pet chuyển nhiệt, vật tư và phụ kiên máy in pet chuyển nhiệt.