Máy in vải cuộn có thể in các loại vải như: Vải cotton, vải silk, vải bố, vải 3P quảng cáo, nylon, polyester, vải dệt thoi, vải dệt kim,...