Decal in chuyển nhiệt Hàn Quốc, Decal in chuyển nhiệt Ý, Italia, Trung Quốc. Công ty SBC cung cấp chính hãng tại Việt Nam.