Thông tin hỗ trợ kỹ thuật

Trang thông tin hỗ trợ kỹ thuật SBC.

Blogs hỗ trợ kỹ thuật

Tải phần mềm Ultraviewer 

Hướng dẫn cài đặt ultraviewer đơn giản

Hỗ trợ kỹ thuật từ xa:

  • Hà Nội:
  • Đà Nẵng:
  • Tp. Hồ Chí Minh:
    • Hotline: 0935 017 188 (Hỗ trợ Zalo) | 0911 455 178
    • Email: kythuathcm@sbcvietnam.com

Quý khách tải Ultraviewer (Tải Ultraviewer) để giúp kết nối hỗ trợ từ xa. Lưu ý: Cần internet để thực hiện việc kết nối.