Thông tin hỗ trợ kỹ thuật

Trang thông tin hỗ trợ kỹ thuật SBC:

Hotline hỗ trợ kỹ thuật từ xa:
 • Hà Nội:
  • Hotline: 0981213178 
  • Email: kythuathn@sbcvietnam.com
 • Đà Nẵng:
  • Hotline: 0905 816 281
  • Email: kythuatdn@sbcvietnam.com
 • Tp. Hồ Chí Minh:
  • Hotline: 0935 017 188 (Hỗ trợ Zalo) | 0911 455 178
  • Email: kythuathcm@sbcvietnam.com


Hoặc quý khách có thể nhận hỗ trợ nhanh tại hình hoặc tải Ultraviewer tại đây: Tải Ultraviewer