Cty SBC chuyên cung cấp sản phẩm 3M: film màu 3m, film in 3m, bạt 3m panagraphics iii. Hay còn gọi Decal 3M, decal 3m xuyên đèn,... Giấy chứng nhận SBC đại lý chính thức 3M Việt Nam