Decal chức năng hộp đèn 3M hay còn gọi Decal hộp đèn 3M là dòng decal chuyên dùng cho hộp đèn cao cấp đến từ công ty 3M của Mỹ. Các mã sản phẩm thường có như: 3635-30, 3735-50, 3735-50, 3735-60, 3635-70, 3635-100, 3635-20B, 3635-22B, 3635-210, 3635-222, 3635-157, 3635-91, 3635-110,...

Xin lỗi, không có sản phẩm trong bộ sưu tập này