Chính sách bảo hành phim cách nhiệt 3M

Chính sách bảo hành phim cách nhiệt 3M

BẢO HÀNH 10 NĂM:

• Màu sắc phim cách nhiệt: Không đổi màu, mất màu trong 10 năm.

• Keo phim cách nhiệt: Không bong tróc, phòng rộp trong 10 năm.

• Phim cách nhiệt: Không xuấy hiện vết rạn, nứt trên bề mặt phim.

• Phim cách nhiệt: Những đặc tính về cách nhiệt, quang học không thay đổi trong 10 năm.

NHỮNG TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH:

• Sử dụng hóa chất vệ sinh, tẩy rửa có thành phần acid, xút ăn mòn.

• Sử dụng vật nhám, nhọn cà sướt bề mặt phim.

• Sử dụng thiết bị điện tỏa nhiệt đặt gần phim.