Downloads

STTNỘI DUNGLINK TẢIGHI CHÚ
1File Test Chuẩn SBC (Quảng cáo)Link tảiCó mật khẩu
2File test chuẩn SBC (Chuyển nhiệt)

3

Điều khiển từ xa - Ultraviewer(*)

Link tảiTừ nhà cung cấp

• Hướng dẫn cài đặt phần mềm Ultraviewer qua hình ảnh dễ thực hiện.

Lưu ý:

*1 Thương hiệu Ultraviewer là của nhà cung cấp phần mềm. SBC không kinh doanh thương hiệu này.

*2 Các link (đường dẫn để tải) sẽ được dẫn trực tiếp đến nhà cung cấp phần mềm, SBC không chịu trách nhiệm trong mọi tình huống khi quý khách nhấp tải chương trình.

*3 File có mật khẩu (nội bộ), vui lòng liên hệ quản trị viên để nhận.