Công thức Tính tốc độ m2/h

Công thức tính tốc độ máy in m2/h.

Tốc độ máy in = (chiều dài x chiều rộng) : thời gian

Ví dụ: Máy in in file 1m x 1m với thời gian là 4 phút (đổi ra giờ= 4/60).

Thì tốc độ là = (1x1) : (4/60) = 15m2/h

Trong đó:

+ Chiều dài, chiều rộng: đơn vị là mét (m).

* 1m = 100cm = 1000mm

* 1cm = 0.01m

* 1mm = 0.001m

+ thời gian: đơn vị là giờ (h)

* 1 giờ = 60 phút = 3600 giây

* 1 phút = 0,017 giờ (0,016666666666666667)

* 1 giây = 0,00028 giờ (0,000277777777777778)