Sản phẩm

Dây cáp máy in Wit-CoLor

NGỪNG KINH DOANH

Giá ban đầu
0₫

Linh Kiện Máy in

NGỪNG KINH DOANH

Dây cáp máy in Wit-CoLor

← Sản phẩm trước Sản phẩm tiếp theo →

Dây cáp máy in Wit-CoLor. Quy cách: 26p/20p/18p. Thuyết minh: Gồm 4 sợi, hai sợi26p, 1 sợi18p, có thể mua lẻ.