Sản phẩm

Mắt cảm ứng dây film

Giá ban đầu
0₫

còn hàng

Linh Kiện Máy

Khác

Mắt cảm ứng dây film. Dùng cho máy: INFINITI 33 VB/VC, APRINT 33VBX


Mắt cảm ứng dây film. Hàng nhập khẩu, ,độ chính xác cao, đảm bảo chất lượng.

Dùng cho máy: INFINITI 33 VB/VC, APRINT 33VBX