Giỏ hàng
Ngôn ngữ
  • Phiên bản tiếng việt
  • Phiên bản tiếng anh
  • Phiên bản tiếng trung

Thông Báo: Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2019

SBC Digital
31 Tháng 8, 2019

Chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019), Công ty SBC xin thông báo về lịch nghỉ lễ như sau:

Ngày bắt đầu nghỉ lễ: 02/09/2019

Ngày bắt đầu làm việc trở lại: 03/09/2019
Cũ hơn Bài viết mới

 

0975 84 3333