Giỏ hàng
Ngôn ngữ
  • Phiên bản tiếng việt
  • Phiên bản tiếng anh
  • Phiên bản tiếng trung

Thông Báo: Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2020

SBC Digital
29 Tháng 8, 2020

Chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020), Công ty SBC xin thông báo về lịch nghỉ lễ như sau:

• Ngày bắt đầu nghỉ lễ: 02/09/2020

• Ngày bắt đầu làm việc trở lại: 03/09/2020

Hỗ trợ kỹ thuật về việc bảo dưỡng máy in khi nghỉ lễ, vui lòng liên hệ: https://thegioimayin.com/pages/thong-tin-ho-tro-ky-thuatCũ hơn Bài viết mới

 

0975 84 3333